Marek Zajączkowski

Mecenas Marek Zajączkowski

Adwokat

działający w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej świadczy pomoc prawną obejmującą usługi z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i innych dziedzin prawa (poza podatkami) pomagając rozwiązać problemy klientów indywidualnych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. W każdym wypadku zakres pomocy dopasowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości Klienta niezależnie od jego miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności lub siedziby, właściwości sądu, z zapewnieniem stałego kontaktu z Klientem.

Urodziłem się w 1973 roku, jestem mieszkańcem Lubina. W 1997 roku ukończyłem wyższe uniwersyteckie studia prawnicze z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1997-1999 byłem prokuratorskim aplikantem etatowym Prokuratury Rejonowej w Lubinie. W 1999 roku złożyłem egzamin prokuratorski z wynikiem bardzo dobrym i przez dwa kolejne lata byłem asesorem tutejszej Prokuratury Rejonowej z powierzeniem funkcji prokuratora. Od dnia 1 października 2001 roku zostałem powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubinie, gdzie wykonywałem swe obowiązki do dnia 18 maja 2008 roku. W 2008 roku ukończyłem studia podyplomowe Prawo karne gospodarcze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zaś w 2010 roku studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Ekonomia i prawo gospodarcze. Następnie od dnia 18 maja 2008r. do dnia 31 sierpnia 2013 roku wykonywałem obowiązki służbowe będąc prokuratorem oddelegowanym do Prokuratury Okręgowej w Legnicy w VI Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej i potem w V Wydziale Śledczym. Z dniem 31 sierpnia 2013r. na własną prośbę odszedłem z prokuratury, gdyż zamierzałem zmienić zawód. W dniu 19 września 2013 r. Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu podjęła uchwałę o wpisie mojej osoby na listę adwokatów, a w dniu 19 grudnia 2013 r. złożyłem ślubowanie przed dziekanem ORA we Wrocławiu i zostałem wpisany na listę adwokatów - wpis 1925. Jestem adwokatem członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu, prowadzącym jednoosobową Kancelarię Adwokacką w Lubinie. Każdą sprawę w Kancelarii prowadzę osobiście i sam odpowiadam za staranność prowadzenia sprawy, dbając o dobro i interesy mojego Klienta, zgodnie z etyką adwokacką.


Dziękuję za chwilę uwagi i zapraszam do skorzystania z moich usług.

Z poważaniem

Marek Zajączkowski

Kancelaria Adwokacka

 • ul. Pawia 66A, 59-300 Lubin

  Sekretariat, tel: 669 228 920

 • ADWOKAT

  tel. 504 807 120
  jest dostępny także w sytuacjach nagłych

 • Zapraszamy:

  Poniedziałek-Czwartek 8:00-16:00
  (piątek tylko po wcześniejszym umówieniu)

Kancelaria Adwokacka Marek Zajączkowski

* telefon 504-807-120 jest dostępny także w sytuacjach nagłych np. aresztowanie tj., gdy istnieje konieczność obrony czy działania poza godzinami pracy kancelarii (w nocy, czy w święta)

Początek strony