W związku z Państwa aktywnością na stronie internetowej adwokatlubin.eu lub bezpośrednią stycznością z Kancelarią Adwokacką, którą prowadzę, związaną z zapoznawaniem się ofertą kancelarii, kierowaniem zapytań poprzez formularz kontaktowy lub kontakt telefoniczny Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Zajączkowski przetwarza Państwa dane osobowe.
Administratorem danych osobowych jest Marek Zajączkowski (adwokat) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka ADWOKAT Marek Zajączkowski z siedzibą w Lubinie, ul. Pawia 66A, 59-300 Lubin, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 504-807-120 (poza Polską +48 504807120).

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 7 kwietnia 2016 r. rozporządzenia (nr 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:
1. koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem danych (jako adwokatem), jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie jk np. udzielenie porad prawnych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
2. koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
3. Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu reprezentowania Państwa w zleconej sprawie do czasu zakończenia jej prowadzenia i jej archiwizacji, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
4. z ochroną Państwa interesów, a także innych osób fizycznych, które mogą występować w Państwa sprawie (art. 6 ust. 1 lit d) RODO),
5. osiąganiem celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym zwłaszcza uzyskania jak najlepszego wyniku prowadzonej dla Państwa sprawy, ale także rozliczeń finansowych z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Będę przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem*, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.), która także nakłada obowiązek zachowania danych w związku z pomocą prawną w tajemnicy.

Odbiorcami danych osobowych są: właściwy do prowadzenia sprawy sąd i przeciwnicy procesowi, lub druga strona ugody, ewentualnie inni adwokacki/radcowie prawni przy wykonywaniu substytucji (zastępstwa procesowego), a szerzej kontakt z danymi mają pracownicy kancelarii adwokackiej i operatorzy pocztowi, ale dochowujemy staranności, aby danych tych nie uzyskały osoby postronne i nieuprawnione.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1.żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
2.żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
3.żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
4.żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
6.przenoszenia/zmiany danych osobowych,
7.wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Po więcej informacji zapraszam do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie tzw. RODO.

Początek strony