Nie sposób wymienić wszystkich potencjalnych spraw, których jestem w stanie się podjąć, jako adwokat reprezentujący Państwa interesy, co czynię zawsze po namyśle i wstępnej ocenie sprawy, jednakże chętnie pomogę Klientom w następujących sytuacjach:

Prawo karne i prawo karne gospodarcze

(specjalizacja - więcej w zakładce "O mnie")

 • obrona podejrzanych/oskarżonych na każdym etapie postępowania karnego lub karnoskarbowego od zatrzymania i/lub aresztowania poprzez sprawę na Policji i w Prokuraturze oraz przed Sądem oraz w stadium wykonawczym
 • obrona podejrzanych/oskarżonych w każdym trybie postępowania publiczno i prywatno-skargowym
 • reprezentacja jako pełnomocnik pokrzywdzonych na każdym etapie sprawy, zwłaszcza w kierunku naprawienia doznanej przestępstwem szkody, w tym oskarżyciel posiłkowy i powód cywilny w powództwie adhezyjnym (powództwo cywilne w postępowaniu karnym)
 • reprezentacja innych osób nie będących stroną w postępowaniu karnym, których interes prawny tego wymaga (art. 87§1 k.p.k.)
 • obrona obwinionych i reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach o wykroczenia
 • sporządzanie wszelkich pism procesowych, zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosków i innych pism dotyczących zakresu prawa karnego

Prawo cywilne i rodzinne

 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie pism procesowych
 • reprezentacja stron, w sprawach o rozwody lub separacje
 • podziały majątku
 • sprawy o zapłatę

Nie prowadzę

 • spraw Administracyjnych
 • spraw Podatkowych
 • spraw z zakresu Prawa Pracy

Ponadto oferuję rozwiązywanie sporów w drodze ugody w każdym z wyżej wymienionych rodzajów spraw.

Nadto informuję, iż jako adwokat objęty jestem ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za ewentualną szkodę wynikającą z prowadzenia spraw w Kancelarii Adwokackiej.

Koncelaria Marek Zajączkowski

Kancelaria Adwokacka

 • ul. Pawia 66A, 59-300 Lubin

  Sekretariat, tel: 669 228 920

 • ADWOKAT

  tel. 504 807 120
  jest dostępny także w sytuacjach nagłych

 • Zapraszamy:

  Poniedziałek-Czwartek 8:00-16:00
  (piątek po wcześniejszym umówieniu)

Początek strony